Certifieringsmärkning på Cykelhjälmar

Certifieringsmärkning på Cykelhjälmar

På grund av att en aktivitet som cykling ger upphov till en hög andel olyckor som sker i hög hastighet, bör man som cyklist alltid bära kläder och hjälm som skyddar huvudet och förhindrar att allvarliga skador uppstår. Den europeiska standarden för sådan skyddsutrustning är EN 1078, vilken du kan läsa mer om lite längre ner på denna sida. Cykelhjälmar kan även märkas med den välkända CE-märkningen.

Här går vi igenom de olika standarder för certifiering av cykelhjälmar som används på svensksålda hjälmar. I egenskap av enskild konsument kan det många gånger vara svårt att veta vad man ska hålla utkik efter när det gäller produktmärkning. När du har läst igenom nedanstående information tror vi dock att du ska ha en bra uppfattning om den produktmärkning som används på cykelhjälmar.

Standarden EN 1078

EN 1078 är en certifieringsmärkning som kan appliceras på produkter som uppfyller en rad olika krav. Dessa inkluderar till exempel att de material som används måste vara säkra och inte skadliga för varken den person som bär dem eller för andra personer som kommer i kontakt med produkten. En viktig aspekt när det gäller cykelhjälmar, är att materialet inte får förändras om det skulle komma i kontakt med de substanser som vanligtvis förekommer i badrumsartiklar. Detta då denna typ av produkter kan försvaga den plast som ofta används vid tillverkning av cykelhjälmar.

Cykelhjälmar bör dessutom ha en relativt låg vikt, vara ventilerade samt enkelt kunna sättas på och tas av, kunna användas tillsammans med glasögon och inte påverka hörselförmågan. De bör dessutom ge ett rent synfält. Utöver dessa krav tillkommer ytterligare krav, såsom att att spännbanden bör vara minst 15 mm breda.

Innan cykelhjälmar testas för att se om de uppfyller de krav som krävs för att få EN 1078-märkningen, genomgår dem flera olika behandlingar. Dessa inkluderar att hjälmen utsätts för en hög temperatur (50 grader) och en kall temperatur (-20 grader). Hjälmarna utsätts också för tester som simulerar åldrande till följd av solljus med hjälp av en väldigt kraftig xenonlampa. För varje storlek av en hjälm som tillverkaren vill få ut på marknaden måste fyra hjälmar lämnas in för provning. Av dessa fyra utsätts tre hjälmar för de olika testerna och en sparas för säkerhets skull, ifall det skulle vara så att ett test måste göras om.

Därefter testas cykelhjälmarna genom att släppas mot marken från hög höjd. Man testar bland annat hjälmarna för att se så de stannar kvar på huvudet när de utsätts för en plötslig rotationskraft.

Grönt spänne

De cykelhjälmar för barn som följer standarden EN 1080 har ett grönt spänne. Anledningen till att spännet har en färg som gör att det är enkelt att skilja från andra spännen, är att det har en särskild funktion som innebär att spännen löser ut då det utsätts för en dragkraft på mellan 9 och 16 kilo.

Denna funktion har tagits fram för att barnet inte ska riskera att fastna i hjälmen i till exempel ett träd eller en klätterställning och bli hängande där. Liknande situationer har tidigare lett till dödsfall, vilket har lett fram till införandet av det gröna spännet.

CE-märkning

CE-märkning används inom EU och EES, och är en produktmärkning som innebär att den produkt som bär denna certifieringsmärkning uppfyller vissa grundläggande krav på bland annat säkerhet. Cykelhjälmar testas innan de märks med denna produktmärkning, för att säkerställa att de uppfyller dessa krav.

Du som är i färd med att köpa en ny cykelhjälm bör säkerställa att den hjälm du har tänkt att köpa har en CE-märkning. Cykelhjälmar för vuxna bör ha märkningen CE EN 1078, medan EN 1080 är den produktmärkning som gäller för barnhjälmar som har ett grönt spänne.